הורד

פריט סוּג הורד
כלי מדפסת קבלה תרמית 58 מ"מ ו 80 מ"מ יישום הורד
מנהל מדפסת קבלה תרמית 58 מ"מ ו 80 מ"מ נהג הורד
מדפסת תווית WP300A BarTendar יישום הורד
כלי מדפסת התווית WP300A יישום הורד
מנהל התקן מדפסת תווית WP300A נהג הורד
מדפסת תווית WPL80 / WPLM80 / WP80B / WP80L BarTender יישום הורד
מנהל התקן מדפסת תווית WPL80 / WPLM80 / WP80B / WP80L נהג הורד
כלי המדפסת הנייד WP-Q3A יישום הורד
מנהל התקן מדפסת נייד WP-Q3A נהג הורד
מדפסת תווית תרמית WPB200 BarTender יישום הורד
כלי מדפסת תווית תרמית WPB200 יישום הורד
מנהל התקן מדפסת תווית תרמית WPB200 נהג הורד